Servicii

RTE FINANCIAL MANAGEMENT

Societate de expertiză contabilă.
Management contabil și consultanță

Consultanță profesională în afaceri

Servicii de contabilitate statutare

Activând pe piața serviciilor contabile de ani de zile, suntem pe deplin conștienți de o gamă largă de provocări cu care se confruntă o companie pentru a asigura conformitatea atât cu cerințele contabile locale cât și internaționale.

Pe baza tranzacțiilor înregistrate, departamentul contabil oferă toate informațiile necesare pentru a determina situația financiară a unei companii. Aceste informații sunt apoi utilizate pentru rapoartele statutare și de gestiune necesare pentru a lua decizii financiare solide. Prin urmare, este esențial ca toate serviciile de contabilitate să fie coordonate corespunzător, contabilitatea să fie corectă și toate activitățile de administrare contabilă să se facă într-o manieră transparentă, eliminând riscul de expunere negativă la nivel local sau internațional al companiei dvs.

Servicii de ținere a contabilității

Eliberarea, distribuirea și rezervarea facturilor pentru clienți
Colectarea de numerar: colectarea datoriilor, inclusiv generarea și distribuirea de scrisori de avertizare
Rezervarea mișcărilor stocurilor
Înregistrări principale: numerar mic, cheltuieli de călătorie, costuri de salarizare, împrumuturi, investiții, mișcări de capital etc.
Depozitarea activelor fixe, intrări în registru
Conturi de încasări și plăți
Mișcări bancare și pregătirea jurnalelor bancare
Dobânzi, cheltuieli amânate, calcul provizioane și postare
Reevaluări
Rapoarte contabile lunare standard: mișcări, jurnale lunare, generarea echilibrului

Administrare contabilă

Asistență în timpul auditurilor și inspecțiilor

Administrare contabilă

Comunicarea regulată cu părțile terțe
Asistență la inventarierea activelor
Documente de scanare si arhivare online

Asistență în timpul auditurilor și inspecțiilor

Reprezentarea în timpul inspecțiilor autorităților locale și controalelor fiscale
Asistență și sprijin în timpul inspecțiilor TVA
Asistență în perioadele de audit intern

Consultanta in domeniul contabilitatii

Consultanta in tranzactii intercompanii
Un serviciu rapid de curățare a serviciilor și reconcilierea conturilor
Asistență la procedurile anuale de urmărire a stocurilor
Consultanță de raportare statutară și de management

Consultanță fiscală

Administrarea contului bancar
Contul bancar creat în numele companiei dvs.
Drepturile de acces stabilite, comunicarea cu reprezentanții băncilor în scopuri de întreținere
Servicii de plăți contabile
Plățile vor fi procesate pe baza unor drepturi de autorizare comune
Pregătirea dosarelor de plată și realizarea plăților

P
În plus față de serviciile noastre de contabilitate, oferim revizuiri fiscale complete, înregistrări și alte servicii de conformitate, reducând în mod semnificativ expunerea companiei dvs. înainte de impozitare și audituri fiscale.

Servicii de Contabilitate

conformitate cerințe contabile locale și internaționale..

Conformitate fiscală

Conformitate fiscala, raportare finaciara

Ești interesat de serviciile noastre?

Cere o evaluare a fimei sau contactează-ne !