Servicii

RTE FINANCIAL MANAGEMENT

Societate de expertiză contabilă.
Management contabil și consultanță

Consultanță profesională în afaceri

Servicii de raportare și management

Suntem conștienți de importanța datelor financiare pentru factorii de decizie și oferim servicii complete de raportare care includ rapoarte contabile periodice regulate, precum și suport cu interpretarea și personalizarea rapoartelor de conducere care stau la baza deciziilor manageriale:

Servicii de raportare statutară

Raportarea statutară reprezintă transmiterea obligatorie a informațiilor financiare și nefinanciare către autoritățile locale, în conformitate cu cerințele locale.

Serviciile noastre de raportare obligatorii includ:

  • Pregătirea pachetului regulat de raportare legală, utilizând date din Jurnalul, Registrul general, Bilanț și declarații
  • Pregătirea altor rapoarte statistice sau rapoarte pentru Banca Națională
  • Depunerea și prezentarea impozitului pe profit
  • Depunerea și prezentarea TVA
  • Depunerea și prezentarea impozitelor cu reținere la sursă
  • Depunerea și prezentarea taxelor fiscale locale
  • Pregătirea raportului anual
  • Rapoarte pentru Banca Națională
  • Manual de politici și proceduri contabile
  • Alte rapoarte ad-hoc solicitate de autoritățile fiscale

Servicii de Contabilitate

conformitate cerințe contabile locale și internaționale..

Conformitate fiscală

Conformitate fiscala, raportare finaciara

Ești interesat de serviciile noastre?

Cere o evaluare a fimei sau contactează-ne !